Примерна Програма за Курс за OSINT Обучение на Данчо Данчев

 • Достигане до Източника на Кибер Атаката По Време на Анализа на Информация с Публични Източници
 • Използване на Разузнаване на Информация с Публични Източници в анализа на кибер атаки
 • Използване на Разузнаване на Информация с Публични Източници в борбата с престъпленията
 • Кои е Данчо Данчев?
 • Кои са някой от текущите ми и бъдещи проекти в сферата?
 • Обогатяване на информацията по време на Анализа на Информация с Публични Източници
 • Основи на Разузнаването с Публични Източници на Информация
 • Практическа Демонстрация на Анализ на Информация с Публични Източници
 • Практически Примери на Анализ на Информация с Публични Източници
 • Практически съвети по време на Анализа на Информация с Публични Източници
 • Представяне на Курса
 • Събиране на Техническа Информация по време на Анализа на Информация с Публични Източници за Напреднали
 • Събиране на Техническа Информация по време на Анализа на Информация с Публични Източници за Начинаещи
 • Тактики и Методологии за Начинаещи
 • Тактики и Метотодологии за Напреднали
 • Текущо състояние на пазара за продукти и услуги свързани с Разузнаване на аИнформация с Публични Източници на Информация
 • Финален Изпит и Въпроси

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hosted By Wordpress Clusters